Tarafsızlık Beyanı

Tarafsız olmak güvenilir olmakla aynı şeydir. Denetim ve Belgelendirme prosesinin güvenilirliği ve profesyonelliğini sağlamak için tarafsızlık şartdır. AJA Belgelendirme operasyonel yönetiminde olan hiç kimsenin Belgelendirme için müracaatı kabul edilmez. AJA Belgelendirme hissedarları herhangi bir danışmanlık şirketinin hissedarı olamazlar

AJA Belgelendirme üst yönetimi tüm faaliyetlerinde tarafsızlığı sağlamak için aşağıdaki taahhütleri verir:
1- Denetime katılacak personel son iki yıl içinde aynı firmada eğitim vermemiş, iç tetkike katılmamış, standardın  uygulanmasında, finansal veya ticari hizmetleri içerecek şekilde danışmanlık yapmamış olmasının sağlanması,

2- AJA Belgelendirme kadrolu çalışanlarına ve yöneticilerine Kalite, Çevre ve diğer yönetim sistemlerinin tasarımı, oluşturulması ve uygulanmasında çalışmaları yasaklanmıştır

3- Tüm kadrolu çalışanlardan ve yöneticilerden geçmişteki ticari ve işle ilgili faaliyetlerini Ofis Potansiyel Çıkar Çatışması Listesinde beyan etmeleri istenir

4-AJA Belgelendirme çalışanları veya sözleşmeli çalışanlar herhangi bir danışmanlık şirketini veya eğitim şirketini göstererek buraya giderseniz belge almak daha basit, daha kolay, daha ucuz şeklinde potansiyel müşterilere öneri sunamaz. Sözleşmeli denetçiler veya AJA kadrolu denetçileri, denetim esnasında veya sonrasında firmaya danışmanlık veya eğitim teklifinde bulunamazlar.

5- Belgelendirme Kuruluşumuzun faaliyetlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilmesi için tüm AJA çalışanlarının  herhangi bir kuruluşun yada kişinin etkisi altında kalmaması sağlanır.

6- Denetimleri ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirenler ile belge kararı veren komite üyelerinin tarafsızlığın sağlanması ile ilgili olarak sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olmalarının sağlanması için  bilgilendirme toplantıları yapılır.

Kuruluşumuz tarafından tarafsızlığın sağlanamaması hali, Belgelendirme uygulamalarının ve sonuçlarının doğru olmadığı veya hatalı yapıldığı anlamına gelir. Tarafsız olmak: objektif, bağımsız, nötr ve yansız, adaletli, dengeli, çıkar çatışmasından uzak ve önyargısız olmak anlamı taşır. Faaliyetlerimizde, ilgili taraflara güven vermenin yolu, mutlak tarafsızlığı sağlamak olacaktır.

Çalışanların her türlü siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmaları garanti altına alınmıştır. AJA Belgelendirme üst yönetimi; stratejilerini, politikalarını ve prensiplerini geliştiren ve uygulayan tüm ilgili tarafların,  hiçbir birliğin, grubun ve müşteri topluluğunun doğrudan etkisi altında kalmaksızın tarafsız ve bağımsız çalışmasını sağlar.

AJA Belgelendirme üst yönetimi müracaattan başlayarak belge verilme sürecine kadar faaliyet gösteren tüm çalışanlarına, denetçilere ve komite üyelerine bağımsız ve tarafsız olarak hiçbir etki ve baskı altında kalmadan faaliyetlerini sürdürebileceklerinin taahhüdünü verir. 

Belgelendirmeye duyulan güvenin sürdürülmesi için Belgelendirme kararları objektif delillerle desteklenir ve belgelendirme faaliyetlerine katılan tüm üyelerin kararını hiçbir şahıs veya kurum etkisi altına alamaz. Belgelendirme kararları yetkin, tarafsız Belgelendirme Komitesi tarafından, denetimden bağımsız kişiler tarafından alınır.

MUSTAFA YILMAZ

AJA BELGELENDİRME
GENEL MÜDÜRÜ

01/08/2018 /Yayın Q

TALEP GÖNDERİN
×

Destek Hattı

Kalite Yönetim Sistemleri
  TR - +90 (216) 598 20 00
  ajaturk@ajaturk.com

Müracaat Gönder

Referanslarimiz


AKREDİTASYONLARIMIZ

Owned by AJA TURKEY Owned by AJA UK Owned by AJA UK Owned by AJA Singapore Owned by AJA NEDERLAND Owned by AJA Philippines Owned by AJA Thailand